تاريخ : شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | | نویسنده : نجفی ( آرامش)

آزمون تستی دین و زندگی سوم

                           درس      دوازدهم تا شانزدهم

 


1- در عصر غیبت؛ حکومت اسلامی در چهار چوب ............................... استمرار می یابد.

الف – مرجعیت فقیه          ب – جمهوری اسلامی         ج – ولایت فقیه        د – قانون اساسی

2- در جوامع اسلامی فقیهی می تواند رهبری را به عهده بگیرد که:

الف – مشروعیت و مقبولیت لازم را داشته باشد                 ب – مورد تایید خبرگان رهبری باشد             

   ج – محبوبیت مردمی داشته باشد                    د – مورد تایید مجلس شورای اسلامی باشد

3- سرچشمه ی بزرگی ها و کرامت ها کیست؟

الف – فقط خدا              ب – خدا و رسول        ج – پیامبر و امامان         د – چهارده معصوم

ـ دموكراسي رايج در جهان ، هدف خود را چه چيزي قرار داده است؟

) تامين خواسته هاي دنيوي مردم ـ ناديده گرفتن ارزش هاي اخلاقي و دستورهاي الهي

) ناديده گرفتن ارزش هاي اخلاقي و دستورهاي الهي ـ

) فراهم آوردن بستر عدالت اجتماعي ـ تامين خواسته هاي مردم

) تامين رفاه و آسايش عمومي و مذهبي مردم

5 ـ در آيه ي 8 منافقون ، خداوند پس از خود عزت را به چه كساني نسبت مي دهد ؟

1) پيامبر و اهل بيت           2) پيامبر و الوالامر            3)پيامبر و مومنان                  4) پيامبر و امامان

_ انسانی که در مقابل محرک های شهواتی تسلیم هوی نفس نمی شود ناشی از رشد وتعالی کدام بعد ؟       

 الفخوددانی         بتمایلات پست                       جتمایلات دانی                دخود عالی

7_شایستگی رهبر در جامعه اسلامی بوسیله کدام مورد سنجیده می شود؟

الفمقبولیت از طرف خدا                                    بمشروعیت از طرف مردم             

جمشروعیت ومقبولیت                                            دداشتن شرایط رهبری

8- اینکه رهبر جامعه اسلامی باید جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبری کند کدام شرط از شرایط رهبری را باید داشته باشد؟

الفعدالت             بکفایت              جشجاعت                     دزمان شناس بودن

9+امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی چگونه برای منسب رهبری انتخاب گردیدند؟

الفمستقیم              بغیرمسنقیم      جدو مرحله ای             دبدون انتخاب

10_کدام گزینه صحیح است ؟

الفانتخاب مرجع تقلید امری خصوصی است لذا تعدد این مرجعیت ایرادی ندارد

بتعدد ولی فقیه ومرجعیت امری غیرقابل اجتناب است

جمرجعیت وولایت فقیه نمی تواند در یک نفر جمع باشد

دانتخاب ولي فقيه يك امر شخصي مي باشد

11_کدام گزینه با اصطلاح دموکراتیک تطابق ندارد؟

الفجمهوری          بدموکراسی                جمردم سالاری         دحکومت فرد بر مردم

12- به افرادی که به معرفت عمیق در دین واحکام دینی رسیده اندچه اصطلاحی گفته می شود؟

الفمرجع تقلید                بمتکلم دینی                     جفقیه                 درهبر اسلامی

13- دو پشتوانه قوی که با تکیه بر آنها بار امانت مرجعیت علمی وحکومت اسلامی بر دوش فقها گذاشته شده

الفقرآن کریم-   موازين عقل                                  بقرآن کریم وسنت- ولایت فقیه

جقرآن کریم و سنت همراه با موازين عقلي               دولایت معنوی- خودسازی وتقوی الهی-

   14..........................انسان را به تمايلات عالي فرا مي خواند

الف-عقل                  ب0  نفس اماره                  ج- نفس لوامه                            د-الف وج

15- ویژگیهای کامل ولی فقیه کدامند؟     

الفتقوی- عادل- فقیه                             بتقوی- زمان شناسی- فقیه

جتقوی وعدالت- زمان شناسی- شجاعت و درايت            دعدالت- فقاهت- تقوی

-16-عزت و شكست ناپذيري بايد در مقابل چه مواردي باشذ

الف0خواسته هاي نا مشروع دروني    ب-ظلم ستمگران   

 ج- تحريك  ديگران به گناه         د-همه موارد

17- ابتدایی ترین زمینه شکل گیری خانواده کدام مورد است؟

الفعشق                بتداوم نسل                جنیاز جنسی                  دتشکیل اجتماع

18- اساسي ترين معيار در انتخاب همسر كدام عامل است ؟

1- تفاهم                  2- اصالت خانوادگي                   3- ايمان                  4- اخلاق خوب

19- كدام گزينه نادرست است ؟

1- تحقيق درباره همسر آينده بايد نتيجه بخش بوده و در چهار چوب معيارهاي الهي باشد .

2- معاشرت خانواده  هاي دو طرف در امر ازدواج به شناخت همسر آينده كمك مي كند .

3- رفت و امد پسر و دختر براي شناخت روحيه يكديگر شايسته است .

4- گفت و گوي پسر و دختر در جلسات حضوري و طرح نظريات براي شناخت يك ديگر امر پسنديده اي است

20-  نحله  به معناي چيست ؟

 1- هديه                       2- صداقت                 3- راستي                 4- محبت

21- مهريه زنان در قرآن به چه عنوان بيان شد ؟                                                          

1- مانع جدايي زن و مرد                                           2- هديه و پيش كش

3- ضمانت زندگي زن                                                4- استقلال اقتصادي

22- از ديدگاه فقه اسلامي تامين هزينه هاي لازم خانواده بر عهده كيست ؟ و از نظر شرعي و حقوقي به چه اصطلاحي تعبير شده است ؟

1- مرد دين        2- مرد نفقه    3- زن دين              4- مرد و زن نفقه

23- تعهد رسمي و شرعي دختر و پسر براي تشكيل خانواده چه نمام دارد ؟

1- رضايت خانواده       2 عقد          3- پيمان ازدواج         4-   تعهد

24 نقش مشترك و مهمترين وظيفه پدر و مادر چيست ؟

1- رابطه محبت آميز                                     2- تدبير امور خانه

3- مديريت و نگهباني از حريم خانواده          4- ايجاد زمينه هاي مناسب براي تعالي خانواده

25 قرآن كريم درباره حق پدر و مادر از ما چه مي خواهد

1- تقدير           2- تشكر      3- احسان                4- مودت  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ